Forsikring For Student

Hvilke forsikringer er det nødvendig for en student å anskaffe seg?

Uføreforsikring.
Du bør kjøpe deg en uføreforsikring. Den sikrer deg mot økonomisk ruin ved uførhet grunnet skade/sykdom. Denne er veldig viktig, fordi en som student ikke har opparbeidet noen pensjonspoeng. Så for å ikke leve på en minstepensjon resten av livet hvis en blir ufør, er denne en av de forsikringene en virekelig burde ha. En uførepensjons forsikring gir et ekstar beløp hvert år, mens uførekapitalforsikring gir en engangssum. Det beste er en uførepensjonsforsikring, er enklere å få utbetalt og en kan få den hvis en kun er ufør i en lengre periode, men ikke for alltid. Livsforsikring er noe en kun trenger hvis en har barn / samboer / familie som en vil sikre hvis en som forørger dør.

Innboforsikring.
Når en leier som de fleste studenter gjør trenger en ikke husforsikring, men en innbo forsikring er noe en må ha. Ikke sett prisen på det du har for lav heller. Bare tenkt på hvor mye det vil koste å erstatte alt det du har. Å kjøpe en helt ny garderobe blir fort mange mange tusen.

Reiseforsikring.
Reiser en del som student så en reiseforsikring er god å ha. Burde ikke bare holde seg til kerdittkort reiseforsikring, da er en dårligere dekket. En god reiseforsikring vil for eksempel dekke dagsturere og til og fra skolen.

Studentrabatt på forsikring.
Det er mange som tilbyr studentrabatt på forsikringer. Sjekk foreninger og organisasjoner du er med i. Fagforeninger har som regel veldig billige forsikringer og de tilbyr som regel studentmedlemskap som er billige.

Forsikringer som studenter trenger