Barneforsikring

Er flere som forsikrer barnet sitt med en privat barneforsikring. Er dette en nødvendig forsikring? Via folketrygden får alle barn og deres foresatte visse grunnytelser, dersom barnet kommer ut for en ulykker, blir alvorlig sykt eller blir født med en funksjonshemming. Disse stønadene bil i hovedsak kompensere for foresattes bortfall av inntekt. Men folketrygden dekker ikke alle utgiftene et barn i en slik situasjon medfører.

Med en privat barneforsikring kan en få økonomisk mulighet til å jobbe mindre for å ta deg av barnet og kjøpe nødvendig utstyr. Få penger til tilpassing av bolig eller økonomi til å leie inn ekstra hjelp. I tillegg kan en også forsikre barnet med en uførepensjon slik at barnet vil få en ekstra inntekt hvis det blir ufør. Hva en har behov for varierere utifra egen situasjon og ønsker.

Barneforsikring deles inn i to hovedgrupper. En som er en relativt rimelig ulykkesforsikring. Denne dekker utgifter og erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Den andre barneforsikringen dekker både invaliditet ved ulykke og/eller sykdom. Hvis en har en som kun dekker ved ulykke behøver en ikke fylle ut helseopplysninger til barnet. Hvis en skal ha en som også dekker sykdom må en fylle ut helseopplysninger. Da er det lurt å få gjort dette så fort som mulig, jo eldre barnet blir jo mer sannsynlig er det at forsikringsselskapene kan ta forbehold på hva en dekker på grunn av helseopplysningene. Har det for eksempel blitt påvist allergi, vil forsikringsselskapet ikke dekke uførhet som skyldes nettopp dette. For å få vekk dette forbeholdet så må barnet være bekreftet allergifri i over 3 år. Varierer utifra hvilke plager det er, men poenget er nå ihvertfall at forsikrer du barnet før en finner noen eventuelle helse plager, vil disse også være dekket av forsikringen(utifra vilkårene til forsikringen, er ikke alle som dekker like mye). Hvis en først skal ha en barneforsikring er det lurest å ta en som dekker både ulykke og sykdon. Sykdom er faktisk det som i flest tilfeller gir medisinsk invaliditet hos barn.

En må være påpasselig å se over vilkårene til forsikringene. Det er stor forskjell i hva de forskjellige selskapene dekker. For eksempel er det ikke all som dekker psykiske lidelser som psykose, anoreksi, schizofreni og depresjon, kronisk utmattelse ME og også stma og noen allergier eller eksem. Så en kan ikke bare se på pris, da er nok dekningen ikke like god.

Her er et par tips fra barne- og likestillingsdepartementet om hva en burde tenke gjennom før en kjøper barneforsikring:

1. Hva er allerede dekket gjennom det offentlige og foreldrenes eventuelle reise- og/eller ulykkesforsikring?
2. Er barnet ditt medlem av en forening eller et idrettslag som har forsikring?
3. Hvor lenge ønsker jeg at barnet mitt skal være forsikret?
4. Hvilke behov har vi/hva bør vi forsikre oss mot? Egne inntektstap som foreldre, barnets økonomiske fremtid eller kanskje begge deler? Ombygging av huset i forbindelse med tilpasning til rullestol etc.
5. Hvilke unntak gjelder for de ulike barneforsikringene?
6. Hva er støttesatsene og hvor stor er den maksimale erstatningen som utbetales til et barn eller ungdom som blir 100 prosent medisinsk invalid eller 100 prosent ufør?
7. Hvor mye bør og kan jeg betale for en barneforsikring? Er det mer lønnsomt å sette penger i fond?

Hva er det viktigste ved barneforsikringen:
For det først tegner en barneforsikring for a lette den økonomiske situasjonen for foreldrene hvis barnet havner i en ulykke eller blir syk. En kan få stønad til blant annet tilsyn eller hjelp hvis barnet blir forbigående sykt. I tillegg bidrar barneforsikringen til at barnet får muligheten til en bedre fremtid rent økonomisk dette ved at den sikrer barnet ekstra inntekt hvis det blir ufør, slik at barnet slipper å leve på en minstepensjon resten av livet. Behandlingsforsikring er noe en ikke behøver, det norske helsevesenet gjør denne forsikringen unødvendig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>