Best i test barneforsikring

Det er viktig å velge den rette barneforsikringen, for det er ikke alle som beskytter barnet ditt like godt. I tillegg er det store forskjeller i hva de ulike selskapene dekker.

Hovedformålet med en barneforsikring er å lette den økonomiske situasjonen hvis barnet havner i en ulykke eller blir syk. En har også mulig å få engangsutbetaling eller pensjon ved 50% uførhet. Dermed bidrar barneforsikringen til at barnet får muligheten til en bedre fremtid rent økonomisk dette ved at den sikrer barnet ekstra inntekt hvis det blir ufør.

Det selskapet som har vunnet best i test på barneforsikring i flest kåringer er Storebrand. Norsk Familieøkonomi og Dagbladet har blant annet kåret Storebrand som nummer 1.

Norsk Familieøkonomi (desember 2012) har i sin begrunnelse for at Storebrand er best:

“Skal vi peke ut en vinner blant disse tre, blir det en knepen seier til Storebrand, hovedsakelig på bakgrunn av gode dekninger, inkludert en meget bra utbetaling på utvalgte sykdommer/kritisk sykdom, til en vesentlig lavere pris enn de to andre – mer enn 1.000 kroner.”

Les mer om barneforsikring her

Den årlige oppryddingen i forsikringene

Hver januar har jeg en liste som jeg går igjennom og ser om jeg kan få en billigere leverandør.  Dette er blant annet, mobilabonnement, strøm, forsikring og banktjenester. Nå har jeg nettopp gått igjennom mine forsikringer og sett om jeg kunne få en billigere leverandør.

Nå har det seg sånn at jeg har gjort dette hvert år og har kommet fram til at noen selskap er så dyre at jeg nå ikke engang spør om tilbud fra de. Så iår tok jeg kun kontakt med 3 andre selskaper og ba om et pristilbud.

For første gang på lenge var det ingen som kunne komme med et bedre tilbud. Vanligvis har jeg tjent noen 1000 lapper hver gang jeg har hatt en slik prosess. Dette var en kombinasjon over at jeg også ble medlem i et fagforbund fot 1/2 åre siden. Dette kostet meg ca 3500 i året, men ga meg en reduksjon på forsikringene mine på ca 4500 kr. Med ednne reduksjonen er det ingen andre selskap som er i nærheten for øyeblikket.

Derimot vil de fleste tjene på en slik runde. Første gang jeg fikk pristilbud fra forsikringsselskap sparte jeg inn nærmere 5000 i året. Så gå igjennom dine avtaler, sjekk om du er dobbeltforsikret via jobb/foreninger, at du har med alle elementer som kan gi rabatt og ta kontakt med flere selskape og be om et pristilbud.

 

Forsikringsbransjens mindre hyggelige side

Vg har hatt en artikkelserie om forsikringsbarnsjens skitne triks. Her er det flere advokater som mener at forsikringsbransjen bruker dreneringstriks som en strategi med å trøtte ut skadelidte. De mener det blir brukt uthaling og stygge metoder for å slite ut de som har krav på forsikring. Er man ikke etn ressurs person er det lett å gi etter for presset.

I denne aktuelle artikkelen var det gjensidige som fikk dårligts kritikk av advokatene. De ble pekt ut å være de som kjørte det hardeste løpet mot forsikringstaker.

Det som blir budskapet er at det ikke bare er pris som er viktig når en skal velge selskap. Hvordan service og behandling av saker er også av stor betydning.

(Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10048886)

 

Kundetilfredshet

EPSI har hattt den årlige undersøkelsen om kundetilfredshet i forsikringsbransjen. Resultatene har de publisert i en egen rapport tilgjengelig på deres side(EPSI)

Rapporten viser at det er de små forsikringsselskapene som gjør det best. Aller best i årets undersøkelse er Frende forsikring.

Oppsummeringen av deres resultater:

  1.  Kundetilfredsheten og kundelojaliteten i bransjen går marginalt tilbake fra i fjor.
  2. Det er i år Frende Forsikring som oppnår den høyeste gjennomsnittsscoren for kundetilfredshet blant de målte aktørene.
  3. DNB Skadeforsikring går mest frem blant de målte aktørene, men scorer fortsatt lavest.
  4. Gruppen ”andre” der blant annet resultatene fra Terra Skadeforsikring, Storebrand og Codan er inkludert, gjør det samlet sett også godt.’
  5. Jevnt over så har forventningene ute blant kundene steget vesentlig det siste året- Håndteringen av forsikringssaker oppleves som meget god, og er på nivå med resultatene fra tidligere år.
  6. Om resultatene sammenlignes med bank og telekombransjen så er det tydelig at kundene opplever at de får mer verdi for pengene hos forsikringsselskapene.
  7. Jevnt over så er kunder som har hatt en skadesak mer tilfredse enn kunder som ikke har hatt det.

Kundene er dog minst fornøy i norden, og vi har en tilbakegang på tilfredshet iforhold til foregående år.

Forsikring

Vi lever i en verden der forsikring har blitt nødvendig for mange ting. Fra livsforsikring og helseforsikring for å beskytte oss selv og våre familier i tilfelle skade, sykdom eller død, forsikring for våre hjem, biler, bedrifter og omtrent alt annet vi kan tenke på. Selv har E & O forsikring har blitt en nødvendighet for fagfolk i mange felt. Det å ha forsikring er et av de smarteste tingene du kan gjøre for deg selv i dette økonomiske klimaet.

Vi trenger forsikring for å gi økonomisk beskyttelse mot finansielle tilbakeslag som kan oppstå fra en bilulykke eller et helseproblem, men noen ganger kan de økonomiske konsekvensene være mer enn bare et tilbakeslag. Ved en alvorlig sykdom, alvorlig skade eller til og med hjembrann, vil de økonomiske konsekvensene være katastrofale. Å bidra til en beskyttende hekk mot muligheten for å miste alt og lide økonomisk ruin, kan det å tegne forsikring for å beskytte mot ulike risikoer være en meget klok investering.

Et annet område der mange mennesker forstår behovet for forsikringen er i virksomheten eller yrkesliv sitt. Akkurat som et hjem, må et selskap ha den fysiske strukturen eller bygningen forsikret mot brann eller annen skade. En bedrift må også sørge for innholdet, inkludert inventar eller utstyr som brukes til drift. Det er også forsikring som dekker feil og mangler også kalt E & O forsikring for å beskytte fagfolk fra utilsiktede unnlatelser eller feil som kan være ab økonomisk betydning for kunde eller klient.

Visse typer forsikring vil bli pålagt ved lov, mens andre er rett og slett gode økonomiske beslutninger. For eksempel, kan alle selskapene som opererer motorkjøretøyer på veien, enten det er en leveranse, en flåte av kjøretøy som brukes av en selger, eller andre ansatte kjøretøy brukt i sitt daglige arbeid, vil det være krav til en minimum type forsikring.

Forsikring kan beskytte mer enn bare forsikringstakerne eller deres operasjoner. Det kan også gi beskyttelse for et offer. For eksempel, hvis noen blir skadet mens de utfører jobben sin, arbeidsgiver, kompensasjonsforsikring for arbeidstaker gir nødvendige ressurser for helse som ansatt som er sykemeldt på grunn av hans skade eller medisinske avtaler.

En annen type forsikring som mange ikke engang tenker på er feil og utelatelser-forsikring. Her er E & O forsikring en meget viktig type dekning som er viktig for mange fagfolk. Enten inspektører, eiendomsmeglere, forsikringsmeglere og visse andre fagpersoner som har kontakt med publikum, kan feil og mangler-forsikring fungere som et middel for å beskytte seg selv og sin virksomhet fra de økonomiske konsekvensene av et søksmål. Mange gjør den feile antakelsen om at de vil bare være ekstremt forsiktig og lagre E & O forsikring, men feil kan skje uansett hvor forsiktig du er. Kanskje meldingen ikke er levert av telefonen, eller faks på noen måte kilder, det spiller ingen rolle hvordan det skjer, men viktig informasjon kan utilsiktet ikke videresendes til de nødvendige parter. Dette kan ofte ha ekstremt høye økonomiske konsekvenser. Forsikring for profesjonelle feil og utelatelser har dekning for eventuelle skader, og juridisk representasjon.

Billigere forsikring i If hvis du er coop medlem

Coop har kommet med et nytt tilbud for sine medlemmer. Hvis du har forsikringene i If får du nå rabatt på forsikringen.

Coop gir 1,5 % medlemsbonus på det du heretter betaler i forsikring hos If. Denne medlemsbonusen kommer på toppen av dine eventuelle andre rabattordninger(samlerabatter på forsikringer osv.). Er jo ikke mye å spare, men hvis du allerede har forsikringene i If er det jo bare å registrere at du vil ha medlemsfordelen så har du ganske enkelt spart noen kroner på forsikringen. For å lese mer og registrere deg gå hit.

De store pengene å spare på forsikringene dine får du ved å kontakte flere selskaper og få et pristilbud.

 

Nytt år nye muligheter

Nå som vi er igang med et nytt år, kan det være en god ide å gå over forsikringene en har. Med en gjennomgang av forsikringene kan det fort bli at en sparer flere tusen i året. Situasjonen din har kanskje forandret seg slik at du ikke har behov for de samme forsikringene som før, eller eventuelt trenger noen flere. For eksempel kan jo bilen  ha hatt et verditap slik at du ikke lenger behøver full kasko, men kan gå over til delkasko eller kun ansvarsforsikring.

Uansett om en velger å beholde de samme forsikringene som før, kan en potensielt spare mye penger ved å skifte til en annen leverandør. Så sett opp de forsikringene du har og ta kontakt med flere selskap med forespørsel om et tilbud. det kan fort bli noen tusen mindre i utgifter i år :)

Kundetilfredshet i forsikringsbransjen

EPSI har hatt en ny undersøkelse på kundetilfredshet i forsikringsbransjen. Analysen viser at den er på det høyeste nivået siden EPSI startet med undersøkelsene.

De som skåret best blant selskapene var: Sparebank1 Skadeforsikring, Frende, Gjensidige og
Tryg.

Dårligst kom derimot DnB NOR Skadeforsikring ut.

Håndteringen av forsikringssaker og produktkvalitet i bransjen gjør det godt. Jevnt over så er kunder som har hatt en skadesak mer tilfredse enn kunder som ikke har hatt det.

For hele undersøkelsen gå til EPSI

Har du oversikt over alt innboet ditt?

De fleste av oss har ikke hukommelse slik at en kan gjengi alt en eier. Så hva skjer hvis en har innbrudd eller brann og eiendeler er borte? Hvis en ikke kan huske på alt som er borte går en glipp av en del av forsikringen.

Hvis en har et kamera eller videokamera burde en gå rundt i huset og dokumentere hva en eier, slik at en har en mer eller mindre 100% oversikt. Det tar ikke lang tid å få gjort dette, så det er noe alle burde greie å få tid til. Når en er ferdig med dette må en finne en plass å oppbevare filene på. Er selvfølgelig en veldig dårlig ide å ha dem i samme eiendommen som innboet en vil dokumentere. Selv har jeg hatt en bankboks der jeg hadde kopier av filer som jeg trengte en ekstra kopi av. Var da mest kopier av alle bildene av oppveksten til barna mine, men hadde et par andre viktige dokumenter liggende der. Den banken har nå sluttet med bankbokser, så idag har jeg en ekstra harddisk hos min søster, pluss en del backup på en server på nettet. Så det er mange muligheter, er bare å finne en som fungerer best for deg.